Αγώνες 2014
Αγώνες 2014

Το πρόγραμμα αγώνων ανοιχτής θαλάσσης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μυτιλήνης για το 2014 είναι το εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ