Προσωρινή Διοικούσα

Πρόεδρος

  • Ελένη Βαγιάννη

Αντιπρόεδρος

  • Χαράλαμπος Ανιτσάκης

Γραμματέας

  • Κωνσταντίνος Τοπουζέλης

Ταμίας

  • Αγγελική Σαραντινού

Γενικός Έφορος

  • Αικατερίνη Χατζηδημητρίου

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ