Αγώνες 2017

Το πρόγραμμα αγώνων ανοιχτής θάλασσας του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Μυτιλήνης για το 2017 είναι το εξής:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΜ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟY 2017 ΣΤΗΝ ΚΩ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ